Wizyta Carla Andersona 2021

WIZYTA CARLA ANDERSONA

Carl Anderson wraz z małżonką  z wizytą w radzie 14004 Rycerzy Kolumba w Radomiu.

W dniu 11.10.2021 roku w naszej parafii p.w. Matki Bożej Częstochowskiej gościliśmy Byłego Najwyższego Rycerza Carla A. Andersona wraz z małżonką Dorian.

 Liderzy rady  i  nasz Kapelan  Ks. Wiesław Lenartowicz spotkali się  z Zacnym bratem Carlem  w  sali rycerskiej  a  nasze żony w tym czasie gościły Jego małżonkę Dorian wymieniając się osobistymi doświadczeniami przy „małej czarnej „. W czasie  osobistego spotkania z byłym Najwyższym Rycerzem Kapelan Rady zaprezentował Zacnemu Gościowi charakter i specyfikę wystroju naszej sali rycerskiej wykonanej w całości przez braci rycerzy. Aranżacja wystroju sali  wzbudziła w Gościu nieskrywane uznanie.                                                                                                                                             Posługując się przekazem wizualnym bracia    przedstawili   Carlowi Andersenowi w zarysie  rozwój Rady 14004  i  jej główne  dzieła   w czasie swojej  15 letniej działalności. Przy pomocy tłumacza , brata Szymona Czyszka – przedstawiciela Rady Najwyższej na Europę, liderzy rady  wysłuchali przekazu  w którym Carl Anderson podkreślił wielką rolę Świętego Jana Pawła II w utworzeniu w Polsce Jurysdykcji Rycerzy Kolumba . Podkreślił wielkie zadanie tworzenia fundamentu dla rozwoju rycerstwa w Polsce przez pierwsze pokolenie braci   rycerzy oraz nieodzowne wsparcie jakie mężczyźni , w swoim rozwoju duchowym , otrzymują od swoich duszpasterzy, zaangażowanych Kapelanów w radach lokalnych. 

Rada 14004  obdarowała Zacnego Gościa grafiką obrazu przedstawiającego Ks. Piotra Skargę głoszącego kazania w XVI wiecznym Polskim Sejmie. Brat Carl Anderson odwdzięczył się braciom wręczając im swoją książkę „Cywilizacja Miłości” ze złożonym autografem. Carl Anderson pogratulował radzie osiągnięć w rozwoju  i wręczył na ręce Wielkiego Rycerza brata Marka Tyki nagrodę dla Najwybitniejszej Rady.

Po spotkaniu  Carl Anderson wraz z małżonką oraz radomscy Rycerze Kolumba wraz z rodzinami  uczestniczyli  we  Mszy Świętej, której  przewodniczył Ordynariusz Diecezji Radomskiej Bp. Marek Solarczyk. Mszę Św. koncelebrowali Kapelani rad radomskich. W ceremonii po Mszy Św. Carl Anderson otrzymał Medal Miłosierdzia “Dominae de Porta Aciali operibusque misericordiae deditus”, czyli  „Oddany Pani z Ostrej Bramy i dziełom miłosierdzia „.  Medal ustanowiła Kapituła Ostrobramska Sanktuarium w Skarżysku-Kamiennej.                                                                    Po zakończonych uroczystościach nasi Zacni Goście, Carl Anderson z małżonką Dorian chętnie przystali do wspólnej i indywidualnej, pamiątkowej  fotografii z licznie zebranymi braćmi i rodzinami rycerskimi wymieniając z szacunkiem,  radośnie wzajemne uprzejmości.

Tak podniosła uroczystość była zwieńczeniem obchodów świętowania 15 lat działalności Rady 14004 Rycerzy Kolumba w Radomiu.

  Vivat Jezus !

Funkcjonariusze rady 14004