Informacje

RYCERZE KOLUMBA

Kim jesteśmy?

   Zakon Rycerzy Kolumba jest katolicką, bratnią organizacją wzajemnej pomocy mężczyzn, która powstała, aby udzielać pomocy członkom i ich rodzinom. Członkowie wraz z rodzinami pomagają sobie nawzajem w wypadku choroby, kalectwa, a także w każdej innej potrzebie. Między członkami wytwarza się braterska więź intelektualna i społeczna poprzez wspólne działanie w dziedzinie charytatywnej, wychowawczej, religijnej, społecznej oraz pomocy bliźnim.

 

   Powstaliśmy w 1882r. w Stanach Zjednoczonych (New Haven, Connecticut). Tysiące katolików z Irlandii i innych krajów, w tym z Polski, przyjechało tu za chlebem. W ojczyźnie cierpieli głód, prześladowania religijne i ucisk pod rządami obcych właścicieli ziemskich. Na nowej ziemi też nie było łatwo. W fabrykach panował wyzysk, wielu ojców rodzin ginęło w wypadkach przy pracy pozostawiając sieroty i wdowy. Szerzył się alkoholizm. Katolików traktowano jak obywateli drugiej kategorii, o wątpliwej reputacji patriotycznej. Znalazł się młody, dzielny kapłan Ksiądz Michael J. McGivney, który skrzyknął katolickich mężczyzn w podziemiach kościoła p.w. Najświętszej Marii Panny. Założono bratnią organizację samopomocową.

   Nazwaliśmy się Zakonem Rycerzy Kolumba, ponieważ to właśnie Krzysztofowi Kolumbowi – katolikowi – Ameryka zawdzięcza odkrycie i ewangelizację.

   Przyrzekliśmy sobie kultywować miłosierdzie, troszcząc się o każde życie – poczęte i narodzone. Ślubowaliśmy zachować jedność z Kościołem Katolickim i wewnątrz Zakonu, braterstwo wśród Rycerzy i miłość do Ojczyzny, w której żyjemy z woli Bożej Opatrzności.

   W pierwszych dziesięcioleciach rozprzestrzeniliśmy się poza Stany Zjednoczone, m.in. do Kanady, Meksyku, na Karaiby, do Gwatemali, Panamy i na Filipiny.

   Po 120 latach służby, odpowiadając na życzenie Ojca Świętego Jana Pawła II, przybyliśmy do Europy, by wkrótce po Jego śmierci wypełnić Jego testament i rozpocząć działalność Rycerzy Kolumba w Polsce. W roku 2006 powstała pierwsza rada Rycerzy Kolumba w Krakowie (nr 14000). Nasza rada o numerze 14004 jest jedną z pierwszych w kraju i pierwszą w Radomiu. Polska przez kilka lat była jedynym krajem na Półkuli Wschodniej, gdzie posiadaliśmy oficjalne, narodowe struktury naszego Zakonu. Od 2014 roku Rycerze Kolumba są także obecni na Ukrainie i na Litwie.

   Polacy są nadzieją Europy na budowanie cywilizacji miłości według nauczania Św. Jana Pawła II oraz sprawdzonych przez ponad stulecie zasad działania naszego Zakonu. Obecnie w Polsce nasze rady działają w ponad 60 miastach i miejscowościach.

   W jaki sposób się zrzeszamy?

   Organizujemy się w Radach Rycerzy Kolumba. Rada jest lokalną, przyparafialną komórką Rycerzy, złożoną z conajmniej 30 praktykujących katolickich mężczyzn. Dlaczego tak wielu? By skutecznie działać nawet wówczas, gdy niektórzy są zajęci np. pilnymi sprawami swojej rodziny, pracą zawodową, itp. W każdej radzie jest 15 oficerów. Przewodniczącym Rady jest Wielki Rycerz. Do powstania Rady niezbędny jest Kapelan – kapłan zatwierdzony przez miejscowego Biskupa Diecezjalnego. To właśnie on opiniuje działania Rady od strony etycznej i odpowiada za stałą formację duchową Rycerzy. Najczęściej jest to proboszcz parafii, przy której powstaje Rada bądź też inny kapłan wyznaczony przez proboszcza.

   Kto może zostać Rycerzem Kolumba?

   Wystarczy że:

   1. Jesteś mężczyzną, który ukończył 18 lat.

   2. Jesteś głęboko wierzącym i praktykującym katolikiem Kościoła Rzymskokatolickiego.

   3. Czujesz wewnętrzną potrzebę pomocy bliźnim i pogłębiania swojej wiary.

   4. Zostaniesz zaproszony do Zakonu przez innego Rycerza lub dostarczysz od Proboszcza swojej parafii zaświadczenie potwierdzające, że jesteś praktykującym katolikiem i poddasz się rozmowie kwalifikacyjnej z Kapelanem Zakonu.

   Dlaczego ?

   1. Jako członek największej na świecie i najbardziej dynamicznej katolickiej, bratniej organizacji będziesz we wspólnocie z ponad 1,8 milionami braci i ich rodzinami w Polsce i  w wielu państwach na świecie.

   2. Osobiste zaangażowanie w działalność Zakonu dostarczy Ci okazji służenia – w duchu braterstwa i miłosierdzia – Kościołowi na szczeblu lokalnym i diecezjalnym, a także Twojej społeczności i tym wśród nas, których los dotknął najbardziej.

   3. Aktywne uczestnictwo w działalności rady, m.in. w sferze duchowej, bratniej, społecznej, i sportowej, będzie szkołą przewodzenia i da Ci szansę rozwoju osobistego.

   4. Będziesz miał satysfakcję z przynależności do organizacji podzielającej Twoje religijne przekonania, która łączy mężczyzn o wspólnym światopoglądzie w dążeniu do wspólnego celu i stwarza możliwości zawiązania i utrwalania więzów przyjaźni.

   5. Będziesz odczuwał – jak wszyscy rycerze – słuszną dumę z faktu, że nasza organizacja nie ustępuje nikomu pierwszeństwa w służeniu oparciem Ojcu Świętemu, biskupom i kapłanom,  w służeniu bliźnim, szczególnie tym najbardziej potrzebującym, a także staje zjednoczona w obronie wartości chrześcijańskich wobec ataków na rodzinę i niewinne życie ludzkie.

Ciekawi Cię co robimy, jak żyjemy, jak służymy Kościołowi? Zapraszamy.


Bracia Rycerze w Ośrodku Emaus w Białobrzegach z Arcybiskupem Zygmuntem Zimowskim oraz naszym kapelanem ks. Wiesławem Lenartowiczem