Termosy dla Bezdomnych

TERMOSY DLA BEZDOMNYCH

 

Rycerze Kolumba z Radomia ruszają z akcją “Termosy dla bezdomnych”.

Chcemy, poprzez zbiórkę funduszy od ludzi dobrej woli, pozyskać środki na zakup małych termosów, które zostaną rozdane przez siostry zakonne bezdomnym, będącym pod ich opieką.
Termos dla osoby tkwiącej w kryzysie bezdomności jest naczyniem, które niejednokrotnie ratuje życie. Wszyscy wiemy, jak wielkie znaczenie ma gorący napój czy zupa w mroźny dzień.

Zakupione termosy przekażemy do wyjątkowego żeńskiego zgromadzenia zakonnego.
Wyjątkowego, ponieważ kobiety, które wstępują w jego szeregi oprócz trzech podstawowych ślubów zakonnych czyli ubóstwa, posłuszeństwa i czystości, ślubują dodatkowo bezinteresowną służbę najbiedniejszym z biednych.

To właśnie do tego Zgromadzenia Misjonarek Miłości Pan Bóg powołał Aleksandrę Dunin, która 7 grudnia 2020r. w Rzymie złożyła pierwsze śluby zakonne.

Siostra Nikodema ( takie imię przyjęła Aleksandra) jest Radomianką pochodząca  z parafii Matki Bożej Częstochowskiej na Kapturze. W ramach tej wspólnoty wiernych działa także nasza Fundacja Rycerzy Kolumba.

Aleksandrę znamy od dłuższego czasu. Jako opiekunka do dzieci uczestniczyła w obozach letnich organizowanych przez naszą Fundację, włączała się w szereg projektów charytatywnych realizowanych na rzecz parafii, a także wraz z Rycerzami angażowała się
w wolontariat podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Wdzięczni Bogu za dar powołania, pełni dumy z podjętej przez Aleksandrę decyzji, chcemy ofiarować podarunek, który będzie bliski nie tylko “naszej” parafiance, czy Zgromadzeniu, ale przede wszystkim stanie się realnym dobrem dla ludzi  borykających się z problemem skrajnego ubóstwa i bezdomności.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wpłatę choćby drobnej kwoty na konto naszej Fundacji.

Za WSZYSTKIE zebrane fundusze zakupimy małe termosy, które zostaną przekazane bezdomnym będącym pod opieką Sióstr Misjonarek Miłości w Polsce.

Pomóżmy najuboższym mieszkańcom naszego kraju w zmaganiu się z codziennością.

FUNDACJA RADY LOKALNEJ 14004

       im. Matki  Bożej Częstochowskiej Królowej Polski

w Radomiu

Rycerze Kolumba w Polsce

  Wernera 57

26-600 Radom

Nr konta: 50 2030 0045 1110 0000 0313 1820

Z dopiskiem “Termosy dla bezdomnych”