VIII Nocna Pielgrzymka Kobiet

VIII Nocna Pielgrzymka Kobiet

Blisko 700 dzielnych Kobiet  nocą z 10/11 czerwca  przebyło 26 kilometrową drogę pielgrzymowania w  modlitwie i ze śpiewem  niosąc do Najlepszej Matki osobiste intencje. Pielgrzymkę, jako co roku, zorganizowali i nadzorowali bracia  Rycerze Kolumba z  Rady 14004 działającej przy parafii Matki Bożej Częstochowskiej przy ul. Wernera w Radomiu. Tegorocznej pielgrzymce przyświecało hasło :”Kościół Chrystusowy drogą do zbawienia”. Pod duchowym przewodnictwem ks. Marcina Pietrasa pątniczki rozpoczęły wspólne pielgrzymowanie Apelem Jasnogórskim o godz. 21.00.

“Drogie panie, które jesteście małżonkami i macie wspomnienia z liturgii sakramentu małżeństwa, słowa liturgii mówią o tym do małżonka, że ma kochać jak Chrystus umiłował swój Kościół, a niewiasta jest jak Kościół umiłowany przez Chrystusa, oblubienica. Dzisiaj, kiedy stajecie tutaj, w parafii MB Częstochowskiej, kiedy w ten sobotni wieczór, w tej godzinie Apelu Jasnogórskiego śpiewaliśmy: “Jestem przy Tobie, pamiętam i czuwam”, to przywołujemy tę wyjątkową prawdę o wierności Maryi, o wierności, jaką Chrystus wnosi do wspólnoty Kościoła jako jego Głowa, jako Oblubieniec dla Oblubienicy, o wiernej miłości. I tego wam życzymy i o to się modlę, i to będę zawierzał Bogu w mocy Bożego błogosławieństwa, aby ten czas modlitwy, czas pielgrzymki, ten duchowy czas, czas wiary umocnił tę wierność dla Boga, ale i wierność w waszych małżeństwach, w rodzinach, wierność w naszej wspólnocie Kościoła” – powiedział ks. bp. Marek Solarczyk, który tradycyjnie poprowadził Apel Jasnogórski.

Na kilku postojach, Panie mogły wzmocnić  się gorącymi napojami. Tradycyjnie w miejscowości Taczów pątniczki mogły pomodlić się przy kaplicy Matki Bożej Taczowskiej a w blasku potężnego ogniska przygotowanego przez miejscowych strażaków, zostały poczęstowane przez organizatorów gorącym posiłkiem, kawą, herbatą. Przy każdym poczęstunku organizatorzy udostępniali środki do dezynfekcji. Po dotarciu do Sanktuarium w Błotnicy, pątniczki wzięły udział w Mszy Świętej sprawowanej w intencji ich samych przez ks. Pietrasa. Po nabożeństwie autokary odwiozły zmęczone lecz szczęśliwe kobiety w drogę powrotną do Radomia.

Wszystkim pielgrzymującym kobietom dziękujemy za udział w pielgrzymce i gratulujemy dotarcia do Sanktuarium i zapraszamy na kolejne pielgrzymowanie już za rok !

Serdeczne podziękowania składamy na ręce kapłanów, za duchowe wsparcie podczas pielgrzymowania a w szczególności dla ks. Marcina Pietrasa.

Podziękowania ślemy także do braci rycerzy z Rady 14004 , którzy zaangażowali się w przygotowania a także czuwali nad poprawnym przebiegiem oraz bezpieczeństwem w czasie pielgrzymki.

Z braterskim pozdrowieniem

Vivat Jezus !

Andrzej Kacak