VII Nocna Pielgrzymka Kobiet

VII Nocna Pielgrzymka Kobiet

 

Blisko 1000 dzielnych Kobiet nocą z 28/29 maja przebyło 26 kilometrową drogę pielgrzymowania w modlitwie i ze śpiewem niosąc do Matki Bożej Pocieszenia osobiste intencje. Pielgrzymkę, jak co roku, zorganizowali i nadzorowali Rycerze Kolumba z Rady 14004 działającej przy parafii Matki Bożej Częstochowskiej przy ul. Wernera w Radomiu. Tegorocznej pielgrzymce przyświecało hasło :”Twórcza Odwaga”. Przed wyruszeniem na pątniczy szlak zebrane kobiety powitał kapelan Rady 14004 Rycerzy Kolumba i zarazem proboszcz ks. kan. Wiesław Lenartowicz. Po wspólnym odśpiewaniu apelu jasnogórskiego, do zebranych kobiet słowo skierował bp. Marek Solarczyk.

“Dziś po raz pierwszy w liturgii wspominaliśmy bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego, wyjątkowego czciciela Maryi, żeby nie powiedzieć tego wyjątkowego opiekuna i stróża godności kobiety poprzez Maryję. Poprzez to wszystko, co on, oddając chwałę i ufność, ale i poświęcenie Maryi, tak naprawdę mówił o każdej kobiecie. Dzisiaj chcemy za to dziękować i chcemy też jego wstawiennictwa przywoływać.”

Następnie po udzielonym przez księdza biskupa Marka pasterskim błogosławieństwie kobiety wyruszyły na pątniczy szlak. Na kilku postojach, Panie mogły wzmocnić się gorącymi napojami. Tradycyjnie w miejscowości Taczów pątniczki modliły się przy kaplicy Matki Bożej Taczowskiej.” Następnie około północy w blasku potężnego ogniska przygotowanego przez miejscowych strażaków, zostały poczęstowane przez Rycerzy Kolumba gorącym, pysznym barszczem ukraińskim a także kawą i herbatą. Po dotarciu do Sanktuarium w Błotnicy, pątniczki wzięły udział w Mszy Świętej sprawowanej w intencji ich samych przez ks. Marcina Pietrasa. Po nabożeństwie autokary odwiozły zmęczone lecz szczęśliwe kobiety w drogę powrotną do Radomia. Wszystkim pielgrzymującym kobietom dziękujemy za udział w pielgrzymce i gratulujemy dotarcia do Sanktuarium i zapraszamy na kolejne pielgrzymowanie już za rok !

Serdeczne podziękowania składamy na ręce Księdza Biskupa, kapłanów którzy w drodze głosili konferencje oraz spowiadali, a w szczególności dla ks. Marcina Pietrasa, który pokonał całą trasę służąc duchowo, modlitewnie i wokalnie podczas pielgrzymowania.

Podziękowania ślemy także do Braci Rycerzy z Rady 14004 , którzy włączyli się w przygotowanie pielgrzymki, a także czuwali nad poprawnym przebiegiem oraz bezpieczeństwem w czasie pielgrzymowania.

 

 

Z braterskim pozdrowieniem

Vivat Jezus !

Andrzej Kacak 

 

fot. Mirosław Kępka