Poświęcenie Domu Mc’Givneya

Poświęcenie Domu Mc'Givneya

W  sobotę, 18 marca, biskup radomski Marek Solarczyk poświęcił Dom Miłosierdzia im. bł. ks iędza Michała McGivneya, znajdujący się na terenie naszej parafii. Dom jest owocem współpracy Rady 14004 z Rycerzami Kolumba ze Stanów Zjednoczonych, a pomysłodawcą jego powstania był Najwyższy Rycerz Zakonu – Patrick Kelly, który zaoferował pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia. W swoim założeniu Dom Miłosierdzia będzie służył lokalnej społeczności, poprzez realizację projektów skierowanych do dzieci, młodzieży, seniorów oraz wszystkich potrzebujących wsparcia.
Dzięki odpowiedniemu projektowaniu, Dom jest budynkiem dostępnym, czyli przystosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością, do których także będzie kierowana nasza oferta. W swoich zamierzeniach chcemy współpracować z Caritas Diecezji Radomskiej, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, szkołami z terenu naszej parafii, a także z fundacjami i
stowarzyszeniami działającymi dla dobra innych ludzi. Jednym z kierunków realizowanej przez nas  pomocy będzie wsparcie Ukraińców, którzy mieszkają na terenie Radomia. To dla tej grupy będziemy organizować m.in. naukę języka polskiego, ale także ukraińskiego, ponieważ wielu Ukraińców mówi
jedynie po rosyjsku. Naszą współpracę ze społecznością ukraińską chcemy oprzeć o doskonałe relacje z księdzem Igorem Małyszem, proboszczem greckokatolickiej parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Radomiu, który jest duszpasterzem Ukraińców w naszym mieście.
W Domu im. bł księdza McGivney a znajduje się sala widowiskowo-konferencyjna, sale dydaktyczne, pracownia komputerowa oraz gabinety przystosowane do pracy indywidualnej takiej jak poradnictwo, terapia, czy różnego rodzaju zajęcia niezespołowe. W naszych planach jest także
utworzenie galerii sztuki, która będzie prezentować dorobek artystów profesjonalnych jak i nieprofesjonalnych.
Uroczyste otwarcie Domu uświetnił występ Marii Tabaczuk – wokalistki Narodowego Chóru Wołyńskiego z Łucka, która od ponad roku jest mieszkanką Radomia.
Wszystkim obecnym na otwarciu Domu Miłosierdzia składamy serdeczne podziękowania. W sposób szczególny dziękujemy za obecność darczyńcom, którzy od samego początku wspierali tworzenie naszego Domu, specjalistom budowlanym zaangażowanym w prace wykończeniowe, a także przedstawicielom władz reprezentujących magistrat oraz Radę Miejską w Radomiu.
Dzięki Państwu rozpoczynamy realizację wielkich dzieł na chwałę Boga i ku pożytkowi ludzi. W tym miejscu nie sposób nie wspomnieć o naszym Kapelanie – księdzu Wiesławie Lenartowiczu, który jako spiritus movens naszych działań, od samego początku kierował wszystkimi pracami. Księże
Kapelanie – serdeczne Bóg zapłać za trud włożony w budowę Domu Miłosierdzia im. bł. księdza Michała McGivneya.

Na nas – Rycerzy, może Ksiądz zawsze liczyć.