Podaruj dzieciom kurtki na zimę

Rycerskie Dzieło

"Podaruj Dzieciom Kurtki na Zimę"

 

Rycerskie dzieło charytatywne „Podaruj dzieciom kurtki na zimę” 2022 – zakończone.


„Podaruj dzieciom kurtki na zimę” to inicjatywa Rycerzy Kolumba rady 14004 w Radomiu i braci z rad rycerskich Diecezji Radomskiej rozpoczęta w miesiącu
listopadzie w 2022 roku. Akcja pomocy potrzebującym zrealizowana jest od kilku lat również m.in. w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Meksyku czy na Filipinach. Zainspirowani tym dziełem i sytuacją potrzebujących rodzin w naszej diecezji a także dzieci skrzywdzonych w wyniku działań wojennych w Ukrainie  przebywających w naszej diecezji radomscy Rycerze Kolumba podjęli to wyzwanie czasu. Przy wsparciu braci rycerzy ze Stanów Zjednoczonych i szerokiego grona darczyńców w kraju zostało zakupione 1325 sztuk zimowych kurtek dla dzieci i młodzieży. Zakupione kurtki docierały do potrzebujących od początku grudnia 2022 roku. Dzięki dużemu zaangażowaniu braci rycerzy, którzy dokonali analizy potrzeb w swoich regionach i sporządzili listy potrzebujących, zostały przygotowane paczki z zakupionymi kurtkami wg rozmiaru i wzrostu potrzebujących. Bracia z rady 14004 działającej przy parafii p.w. M. B. Częstochowskiej w Radomiu przygotowywali te paczki a także sami przekazali łącznie 560 kurtek;
– dla dzieci z Ukrainy przy pomocy Caritas Radom.
Ofiarowali kurtki dzieciom ze ;
– szkoły podstawowej nr 29
– Integracyjnej szkoły podstawowej nr 14
– szkoły podstawowej w Bielisze
– szkoły podstawowej w Kowali Stępociny
– szkoły podstawowej w Wólce Taczowskiej
– szkoły podstawowej w Mazowszanach
– podopiecznym radomskich Pedagogów Ulicy
– Przedszkolu prowadzonym przez ss. Miłosierdzia Maryi
– Ośrodka dla Uchodźców z Ukrainy w Brudnowie

– Domy dla Dzieci w Jasieńcu Iłżeckim
-dzieciom z przedszkola w Chlewiskach
– dzieciom z Parafii w Klwowie
– dzieciom z Parafii p.w. Chrystusa Króla w Radomiu
– Domowi Pomocy Społecznej w Jedlance
Bracia z Rada 15216 ( parafia p.w. M.B. Bolesnej – Obozisko ) ofiarowali 209
kurtek dzieciom z ;
– Domu Opieki Dzieci z Dysfunkcjami
– szkoły podstawowej nr 27
– szkoły podstawowej nr 4
– Publicznego Ogródka Jordanowskiego.
– Parafii Zachorzów k. Opoczna
Bracia z rady 16385 ( działające przy radomskiej Katedrze ) przekazali 56 szt.
kurtek dla dzieci ;
– szkoły podstawowej nr 25 na Jeżowej Woli
– podopiecznym parafialnemu kołu Caritas działającemu przy Katedrze
Bracia z Rada 15814 (parafia Glinice ) przekazali 27 kurtek potrzebującym
rodzinom z terenu parafii.
Bracia z rada 16708 ( parafia p.w. Św. Teresy – Borki ) przekazali 11 kurtek
potrzebującym rodzinom z terenu parafii.
Bracia z rady 17052 ( parafia Św. Brata Alberta – Prędocinek ) przekazali 4
kurtki potrzebującym dzieciom z terenu parafii.
Bracia z rada 15420 działającej w Kozienicach przekazali potrzebującym z
terenu Kozienic i okolic 86 kurtek.
Bracia z rada 15299 działającej w Suchedniowie przekazali potrzebującym 66
kurtek.

Bracia z rada 14577 działającej w Skarżysko Kamiennej przekazali
potrzebującym 48 kurtek.
Bracia z Rada 15391 działającej w Końskich przekazali potrzebującym 43
kurtki.
Bracia z Rada 16165 działającej w Ostojowie przekazali potrzebującym 42
kurtki.
Bracia z Rada 15631 działającej w Pionkach przekazali potrzebującym 13
kurtek.
Bracia rycerze z Rada 16405 działającej w Brodnicy ( woj. Kujawsko –
Pomorskie ) przekazali dla potrzebujących ze swojego regionu 160 kurtek.

Przedstawiony wykaz ukazuje szerokie zaangażowanie i trud jakie podjęli
Rycerze Kolumba w realizacji tego dzieła.
Dzieło to szczególnie podkreśla Miłosierdzie , Jedność, Braterstwo – ideały
jakimi w swoim życiu i działaniu kierują się Rycerze Kolumba.
W imieniu dzieci, do których pomoc ta została skierowana serdecznie
dziękujemy wszystkim Ofiarodawcom oraz braciom Rycerzom i ich rodzinom za szczery i hojny odzew, bez którego realizacja tego dzieła nie byłaby możliwa.
Ufni w opiekę Opatrzności i Wasze zaangażowanie pragniemy to przedsięwzięcie kontynuować i rozpocząć go ponownie jesienią 2023 roku.

 


Z braterskim pozdrowieniem
Andrzej Trzosek
Vivat Jezus !