Pielgrzymka Rycerzy Kolumba Na Jasną Górę 2023

Pielgrzymka Rycerzy Kolumba Nna Jasną Górę

W dniach 13 – 14 października odbyła się coroczna Rodzinna Pielgrzymka Rycerzy Kolumba na Jasną Górę. Pielgrzymka rozpoczęła się w piątek modlitwą Różańcową poprowadzoną przez naszego kapelana księdza Wiesława Lenartowicza w Kaplicy Cudownego Obrazu o godzinie 19.00, a o godzinie 21.00 odbył się Apel Jasnogórski.W sobotę rano po rejestracji uczestników  i zbiórce darów dla Domu Samotnej Matki prowadzonego przez Caritas, rozpoczęła się konferencja, pod koniec której nastąpiła uroczystość wręczenia nagród przez Delegata Stanowego Krzysztofa Zubę dla wyróżniających się Rad Rycerskich.W gronie wyróżnionych znalazła się również nasza Rada 14004 .Otrzymaliśmy ” Nagrodę im. Kolumba” przyznaną przez Radę Najwyższą Rycerzy Kolumba, za działania programowe w roku 2022/2023 , którą odebrałem osobiście. O godzinie 12.30 została odprawiona uroczysta Msza Święta , którą koncelebrował Kapelan Stanowy Rycerzy Kolumba w Polsce Arcybiskup Wacław Depo. Na zakończenie pielgrzymki o godzinie 14.30 na Wałach Jasnogórskich odbyła się Droga Krzyżowa, po której tradycyjnie rycerze naszej Rady wraz z małżonkami ustawili się do wspólnej fotografii. O godzinie 16.00 , rodziny rycerskie wraz z panią przewodnik, zwiedzały Jasną Górę.

Z rycerskim pozdrowieniem
Vivat Jezus !
 
Z-ca Wielkiego Rycerza 
Brat Mirosław Kępka.