Peregrynacja Ikony Św. Józefa z Montrealu.

PEREGRYNACJA IKONY ŚW. JÓZEFA Z MONTREALU

 

W  niedzielę 23 października 2022 roku o godz. 10.00 w parafii p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Radomiu, gdzie funkcjonuje rada 14004 Rycerzy Kolumba, rozpoczęła się peregrynacja Ikony Św. Józefa z Montrealu w diecezji radomskiej.  Ikona w asyście pocztu sztandarowego  i braci Rycerzy rady została procesyjnie wniesiona do, licznie wypełnionego wiernymi, kościoła.

Mszy Świętej inaugurującej tydzień modlitw za pośrednictwem Św. Józefa, przewodniczył  Ordynariusz diecezji radomskiej Ks. Biskup Marek Solarczyk a koncelebrę sprawowali  Kapelan  Rady 14004 Ks. kan. Wiesław Lenartowicz oraz wikariusz parafii, brat w rycerstwie,  Ks. Marcin Pietras.                                  Po Mszy Świętej Biskup Ordynariusz dokonał aktu zawierzenia rodzin  parafii oraz rodzin Rycerzy  Rady 14004 Św. Józefowi Opiekunowi Świętej Rodziny.

Codziennie przez tydzień odprawiane były  Msze Święte, podczas których kapłani wygłaszali  tematyczne homilie nawiązujące do roli św. Józefa w kształtowaniu życia rodzin katolickich  oraz opisujące przymioty  Św. Jozefa jako opiekuna i orędownika rodziny. Przed każdą Mszą Św. w modlitwie różańcowej prowadzonej przez Rycerzy Kolumba oraz inne grupy parafialne wierni rozważając tajemnice Różańca Świętego modlili się w intencji rodzin Parafii. W kaplicy bocznej kościoła gdzie codziennie jest wystawiony do adoracji Najświętszy Sakrament przy umieszczonej Ikonie św. Józefa wierni i rodziny rycerskie  codziennie podejmowali modlitwy w intencji rodzin za pośrednictwem Św. Józefa, Opiekuna Najświętszej Panienki i Jezusa.                      W sobotę 29 października modlitwą różańcową i Mszą świętą, sprawowaną przez Kapelana rady 14004 Ks. Wiesława Lenartowicza i odmówioną wspólnie Litanią do Św. Józefa , zakończyliśmy w naszej parafii  peregrynację   Ikona Św. Józefa, która  została przekazana do następnej Rady Rycerzy działającej na terenie naszego miasta.

 
Z Braterskim Pozdrowieniem 

Vivat Jezus !

Andrzej Trzosek