Męski Różaniec Wrzesień 2021

WRZEŚNIOWY MĘSKI RÓŻANIEC 2021

 

W dniu 05.09. Rycerze Kolumba z Radomia spotkali się po raz XXII na comiesięcznym Męskim Różańcu „ Zabierz syna, nie zapomnij o Ojcu” w parafii pw. Św. Stefana na radomskim Idalinie, modląc się za nasze rodziny, Ojczyznę i za Kościół w Polsce. Tematem przewodnim była osoba Sługi Bożego Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Jasnogórskie śluby narodu. Eucharystii przewodniczył Ks. Gabriel Marciniak proboszcz z parafii MB Bolesnej wraz z Ks. Wiesławem Lenartowiczem, Ks. Grzegorzem Opielą, Ks. proboszczem Andrzejem Jędrzejewskim oraz Ks. prof. Adamem Majem.

Kazanie wygłosił proboszcz parafii Ks. dr. Andrzej Jędrzejewski. – „Sztuką jest umierać za Ojczyznę, ale największą sztuką jest dobrze dla niej żyć. Mamy obowiązek kochać Ojczyznę, ale mamy też obowiązek pytać: Jaka ma być ta ojczyzna?”

Po zakończonej Eucharystii świadectwo wiary o powrocie uwięzionego przez komunistyczne władze obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, który nawiedzał polskie parafie, a który wrócił na szlak nawiedzenia w Radomiu w 1972 roku wygłosił Ks. prof. Adam Maj Adiunkt – Katedry Dydaktyki, Edukacji Szkolnej i Pedeutologii. 

W czasie konferencji zgromadzeni mężczyźni mogli na specjalnie przygotowanych kartkach składać swoje własne intencję za wstawiennictwem Bł. Ks. Michaela McGivney’a, które zostały odczytane podczas odmawianego różańca.

Następnie po wysłuchaniu wykładu uczestnicy udali się pod krzyż misyjny na placu kościelnym, aby odmówić Tajemnice Radosne różańca w oparciu o nauczanie kardynała Stefana Wyszyńskiego z projektu pod tytułem „ Czas to Miłość”.  Na zakończenie spotkania po odśpiewaniu Apelu Jasnogórskiego przybyłych mężczyzn pobłogosławił proboszcz parafii Ks. dr. Andrzej Jędrzejewski.

Kapelan naszej rady Ks. Wiesław Lenartowicz zaprosił serdecznie na kolejny Męski Różaniec, który odbędzie się 03.10. w parafii Św. Brata Alberta przy ul. św. Brata Alberta 4 na osiedlu Prędocinek.

 

Vivat Jezus!

Brat Adrian Pawłowski