Męski Różaniec w Lutym

MĘSKI RÓŻANIEC W LUTYM

W kościele p.w. Świętego Łukasza na radomskim Michałowie, mężczyźni naszego miasta  spotkali się  07 lutego, aby wspólnie oddać się modlitwie różańcowej. Zebranych przywitał proboszcz tej parafii Ks. kan. Marian Mazurkiewicz przedstawiając historię parafii. Mszy Świętej przewodniczył Ks. bp. Henryk Tomasik w koncelebrze z kapelanami radomskich Rycerzy Kolumba Księdzem Wiesławem Lenartowiczem i Gabrielem Marciniakiem. Po Mszy Świętej Ks. Biskup Henryk wygłosił konferencję o Św. Józefie w której mówił :

 

” Św. Józef to wzór ojca przyjmującego tajemnicę, przyjmującego małżonkę, przyjmującego Dziecię Jezus w duchu wiary, wzór wierności. Jego życie jest drogą, która akceptuje, a nie wyklucza. Jego uczestnictwo jest pełne mocy i odważne. Jego życie charakteryzuje twórcza odwaga. Dzisiaj w szczególny sposób modlimy się za mężczyzn, aby te cechy św. Józefa znajdowały w nich urzeczywistnienie “.

 Po konferencji były Delegat Stanowy Rycerzy Kolumba w Polsce brat Andrzej Anasiak, w imieniu mężczyzn podziękował Jego Ekscelencji Ks. biskupowi za wieloletnie wsparcie :

“Radość, że jest dziś z nami ksiądz biskup jest także okazją do tego, by podziękować Ekscelencji za wsparcie wszelkich inicjatyw, które podejmują mężczyźni w naszym mieście. Z jakąkolwiek inicjatywą zgłosiliśmy się do księdza biskupa, zawsze była przyjmowana z radością i wsparta pasterskim błogosławieństwem. W sposób szczególny dziękujemy za obecność wśród nas w czasie nocnych pielgrzymek do Błotnicy … Zapewniamy o naszej modlitwie. “

Modlitwę różańcową poprowadził wraz z Rycerzami Kolumba Ks. Grzegorz Opiela, wikariusz i ich kapelan w parafii św. Łukasza.

Na zakończenie Kapelan Stanowy Rycerzy Kolumba w Polsce Ks. kan. Wiesław Lenartowicz przytaczając hasło “Zabierz syna, nie zapomnij o ojcu” , zaprosił wszystkich na kolejne spotkanie różańcowe, które odbędzie się w pierwszą niedzielę marca tj. 07.03.2021 o godz. 15.00 w w parafii bł. Annuarity i św. Michała Archanioła przy ul. Królowej Jadwigi 13A na Michałowie.

Funkcjonariusze rady 14004 Rycerzy Kolumba dziękują wszystkim braciom rycerzom, także z innych radomskich rad, za zaangażowanie i pomoc przy zorganizowaniu tego spotkania.

W Mszy św. oraz różańcu można również uczestniczyć  poprzez  transmisję na żywo na YouTube: Rycerze Kolumba Radom lub www.rycerzekolumba.radom.pl.

 

Z braterskim pozdrowieniem

Vivat Jezus !

Andrzej Kacak