Męski Różaniec Listopad 2021

LISTOPADOWY MĘSKI RÓŻANIEC 2021

W niedzielę 07.11. radomscy Rycerze Kolumba spotkali się na comiesięcznym Męskim Różańcu, tym razem w parafii pw. Chrystusa Dobrego Pasterza. Eucharystii przewodniczył Ks. Wiesław Lenartowicz Kapelan Rady 14004 wraz z Ks. Czesławem Wawrzyńczakiem Proboszczem tutejszej parafii. Wsłuchując się w słowa ewangelii „Zaprawdę, powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała na swe utrzymanie” Ks. Czesław na przykładach z życia codziennego przybliżył, ” jak często robimy coś na pokaz a nie z potrzeby serca”. 
Po zakończonej Mszy Świętej swoje Świadectwo Wiary wygłosił Rycerz Kolumba z Opoczna Brat Robert Telus, który mówił o wychowaniu w duchu patriotyzmu, modlitwy oraz rodzinie. 
W czasie konferencji zgromadzeni mężczyźni mogli na specjalnie przygotowanych kartkach składać swoje własne intencje za wstawiennictwem Bł. Ks. Michaela McGivney’a, które zostały odczytane podczas odmawianego różańca. 
Następnie po zakończonej konferencji zebrani udali się pod krzyż znajdujący się pod blokiem przy ul. Czarnoleskiej, aby odmówić Tajemnice Radosne różańca. Na zakończenie Kapelan naszej rady Ks. Wiesław Lenartowicz zaprosił serdecznie na kolejny Męski Różaniec, który odbędzie się 05.12. w parafii pw. Matki Odkupiciela przy ul. Wierzbickiej 140 (os. Południe ).
 
Vivat Jezus!
Brat Adrian Pawłowski