Finałowy Męski Różaniec 2022

FINAŁOWY MĘSKI RÓŻANIEC

3 lata temu Rycerze Kolumba z Rady 14004 rozpoczęli wędrówkę po radomskich parafiach, aby wspólnie zagłębić się w modlitwie różańcowej, zawierzając Matce Bożej oraz Bł. Michaelowi McGivne’y nasze miasto, diecezję i przynoszone przez uczestników intencje. W minioną niedzielę 05
czerwca Bracia spotkali się na finałowym „Męskim Różańcu”, tym razem w Katedrze Opieki NMP. Eucharystii przewodniczył Ordynariusz Bp. Marek Solarczyk. Na początku spotkania Bp. Marek powiedział: „To dzieło Męskiego Różańca w Radomiu wypełnia się w tak wyjątkowym miejscu i czasie: katedra Opieki Najświętszej Maryi Panny i uroczystość Zesłania
Ducha Świętego. To wszystko łączy się, wypełnia i potwierdza tę wyjątkową rolę Matki Najświętszej, jeżeli chodzi o to, co jest działaniem Boga. Dzisiaj zawierzamy Jej to, co jesteśmy w stanie wspomnieć:
prawie trzy lata modlitwy różańcowej i niewyobrażalne duchowe dzieło. Stajemy dzisiaj we wspólnocie modlących się na Różańcu. Stajemy jako ci, którzy chcą jeszcze raz przyjąć i rozważyć, jak tajemnica Bożego Ducha wyrażała się w życiu Maryi”. Po zakończonej Mszy Świętej „Świadectwo Wiary” wygłosił zgromadzonym Tomasz Kamiński, polski muzyk bluesowy i jazzowy. Następnie zebrani udali się na plac przed Katedrą, aby wspólnie odmówić „Modlitwę Różańcową”, podczas której odczytane zostały intencje, z którymi przyszli zgromadzeni mężczyźni. Na koniec błogosławieństwa zebranym udzielił Bp. Marek Solarczyk a Kapelan naszej Rady 14004 Ks. Wiesław Lenartowicz, zaprosił na kolejny Męski Różaniec, który odbędzie się 03 lipca o godz. 13.00 w parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej przy
ul. Wernera 57.
 
 
 
 
 

Z Braterskim Pozdrowieniem 

Vivat Jezus !

Adrian Pawłowski

video: Mirosław Kępka