Dzień Formacji w Radomiu

Dzień Formacji w Radomiu

Rycerski Dzień Formacji w Radomiu.

W ramach formacji duchowej katolickich mężczyzn Rada Stanowa Rycerzy
Kolumba w Polsce zaplanowała przeprowadzenie w wyznaczonych miejscach w
kraju Dni Formacji.

Spotkanie formacyjne dla przedstawicieli rad rycerskich z diecezji radomskiej
odbyło się w dniu 13 lutego w kościele p.w. M.B. Częstochowskiej w Radomiu.


Przewodnim motywem tegorocznych Dni Formacji jest  Dekalog w nauczaniu
św. Jana Pawła II. W programie Dna Formacji znalazły się również: Pouczenie o Wierze oraz Pouczenie o Braterstwie.

Dzień Formacji rozpoczęliśmy wspólną modlitwą różańcową w intencji naszych Kapłanów i o nowe, święte powołania kapłańskie i zakonne. Rozważania Tajemnic Radosnych poprowadzili bracia Wielcy Rycerze z rejonu 29. Treść rozważań zawierała wątki zaczerpniętymi z życia bł. Michała McGivney’a założyciela Rycerzy Kolumba.


Mszę Świętą celebrowali Kapelani, przedstawiciele radomskich rad Rycerzy
Kolumba ; Ks. Wiesław Lenartowicz i Ks. Grzegorz Opiela. Katechezę, odnoszącą się do treści dzisiejszej ewangelii w kontekście życiowej postawy
rycerskiej, wygłosił Ks. Kapelan Wiesław Lenartowicz. Zebrani modlili się za
Rycerzy Kolumba, aby swoim życiem i pokorną służbą Kościołowi, Ojczyźnie
oraz ludziom potrzebującym wsparcia, dawali świadectwa: Miłosierdzia,
Jedności, Braterstwa i Patriotyzmu.  


Zacni Goście, bracia z Rady Stanowej ; Delegat Stanowy Krzysztof Zuba i
Dyrektor ds. Członkostwa Rafał Szczypta przeprowadzili słowno-wizualny
program formacyjny oparty na nauczaniu Jana Pawła II, przedstawionym w
czasie IV Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny w roku 1991 roku. Formację
uzupełnili pouczeniem o wierze i braterstwie.


Spotkanie było okazją do wręczenia nagród Rady Najwyższej dla wyróżniających się rad Rycerzy Kolumba. Z rąk Delegata Stanowego brata Krzysztofa Zuby i Kapelana Pomocniczego Rycerzy Kolumba w Polsce Ks. Wiesława Lenartowicza wyróżnione rady odebrały; Nagrodę im. s.McGivney’a , Nagrodę im. Kolumba i Nagrodę dla Najwybitniejszej Rady. Tę ostatnią , przyznaną za rok bratni 2020/21 radzie 14004 im. M.B. Częstochowskiej w Radomiu, odebrał Wielki Rycerz rady brat Marek Tyka.

Dzień Formacji rycerskiej zakończyliśmy modlitwą do błogosławionego Ks.
Michała Mc Giwney’a polecając Jego wstawiennictwu działalność Rycerzy
Kolumba w Polsce i ich rodziny. Rycerskie spotkanie formacyjne przygotowane przez braci z radomskiej rady 14004 było przeprowadzone z zachowaniem wymogów sanitarno epidemiologicznych. Było dla zebranych wielkim przeżyciem duchowym , wzmacniającym wiarę w naszych ideałach Miłosierdzia, Jedności, Braterstwa i Patriotyzmu.

 

Vivat Jezus !


Funkcjonariusze Rady 14004 w Radomiu.