Dzień Formacji w Radomiu 2023

Dzień Formacji w Radomiu

Dzień Formacji Rycerskiej w Radomiu

W sobotę 18 listopada 2023 r. rada 14004 Rycerzy Kolumba działająca przy
parafii p.w. M.B. Częstochowskiej na radomskim Kapturze gościła braci,
przedstawicieli rad lokalnych na dorocznym spotkaniu formacyjnym.
Bracia przybyli z rad radomskiej Katedry, z Oboziska, Janiszpola, Glinic,
Michałowa a także z Szydłowca, Kozienic, Wyśmierzyc, Góry Puławskiej i
Chlewisk. O godz.10.00 ponad sześćdziesięciu braci rycerzy rozpoczęło spotkanie wspólnotowe półgodzinną adoracją Najświętszego Sakramentu w kościele parafialnym. W tym czasie w konfesjonałach posługiwali nasi Kapelani więc bracia mogli skorzystać z Sakramentu Pojednania.
Mszę Św. w intencji Rycerzy i ich Rodzin celebrowali Kapelani rad rycerskich ;
Ks. Krzysztof Ćwiek, Ks. Gabriel Marciniak, Ks. Robert Sionek i Ks. Wiesław
Lenartowicz a homilię wygłosił Kapelan Ks. Rafał Grzywacz. Duszpasterz podjął temat rozważania jak mamy jako Rycerze współpracować w dziele odkupienia i  zbawienia i co czynić, aby być świadkiem Chrystusa we współczesnym świecie.
Na zakończenie Mszy Św. Kapelani i bracia rycerze wspólnie odmówili Litanię do błogosławionego Ks. Michaela McGivneya polecając nasze rady rycerskie i rodziny wstawiennictwu naszego Założyciela.
Druga część spotkania formacyjnego odbyła się w auli parafialnego Domu
McGivneya gdzie uczestnicy zostali poczęstowani słodkościami i przekąskami a przy kawie lub herbacie wymieniali się swoimi doświadczeniami w działalności rycerskiej.
Temat przewodni tegorocznego dnia formacyjnego zawierał się w stwierdzeniu
; “Jezus Chrystus jest tą zasadniczą Drogą  Kościoła. On sam jest naszą drogą do domu Ojca”.
Pierwszą prelekcję wygłosił do zebranych Ks. Kapelan Daniel Wiecheć.
Zawierała ona temat: Jezus Chrystus Drogą Człowieka. Mówił o katolickim
mężczyźnie, ukształtowanym w wierze jako osobie , której wzorcem i drogą
życia jest Jezus Chrystus oraz o osobistym świadectwie wiary dawanym przez mężczyznę w domu i swoim otoczeniu.
Drugą prelekcję poprowadził Ks. Kapelan Gabriel Marciniak a tematem jej było Jezus Chrystus jest tą zasadniczą Drogą  Kościoła. Swoje rozważania prelegent oparł na fragmentach Listów Św. Pawła . W liście do Rzymian ( Rz 7, 14-25) o skłonnościach upadłej natury ludzkiej , w liście do Efezjan ( Ef 2,8-10 ) o powołaniu grzesznej ludzkości do życia w Chrystusie i w liście do Filipian ( Flp 3,13-14) o nieustannym dążeniu do doskonałości. Wskazał na ważny aspekt naszej wiary, że Bóg kocha nas bezwarunkowo a odpowiedzią na Miłość Boga jest nasza miłość do Niego. Mówił, że nasza wiara nie powinna się ograniczać się do zewnętrznych gestów i czynów religijnych. W Kościele najważniejszym ma być Chrystus .
Po budujących prelekcjach bracia rycerze spontanicznie wymieniali się swoimi spostrzeżeniami i świadectwami wiary co potwierdziło żywotność naszych rycerskich zasad Jedności i Braterstwa.
Nasz Dzień Formacji zakończyliśmy wspólną modlitwą o kanonizację
błogosławionego ks. Michaela McGivneya.

 

Z braterskim pozdrowieniem
Vivat Jezus !

Andrzej Trzosek