Ogłoszenia

Ogłoszenia

                                 

                                              Szanowni Bracia.

Prosimy o zapoznanie się z terminami naszych najbliższych spotkań, inicjatyw, dzieł i uroczystości.Bardzo serdecznie zapraszamy Was do wzięcia w nich czynnego udziału.

Zacni Bracia !

Funkcjonariusze Rady 14004 w porozumieniu z Ks. Kapelanem podjęli inicjatywę modlitewną dziennej adoracji wystawionego Najświętszego Sakramentu. W czasie adoracji Rycerze Kolumba będą modlić się Nowenną w intencji Ochrony Życia przez 9 dni. Adoracja w intencji zakończenia epidemii koronawirusa będzie odbywać się codziennie w kaplicy bocznej kościoła M.B. Częstochowskiej na Kapturze. Rozpocznie się w poniedziałek 16 marca , Msza Św. o godz. 7.00 a zakończy się każdego dnia tygodnia Mszą Św. o godz. 18.00. Planujemy aby przez 1 godzinę adorowała jedna osoba ( najwyżej 2 osoby ). Proszę zatem braci o zapisanie się na listę, którą na tę chwilę koordynuje brat Andrzej Trzosek ( tel. 601-999-311). Poszukuję także osoby, która mogłaby koordynować to dzieło.

Wielki Rycerz Rady 14004

Jacek Grzegorzewski.

Vivat Jezus !

Zacni Bracia

Potrzebne jest zaangażowanie się braci dysponujących czasem ,autem i dobrą wolą w dzieło niesienia doraźnej pomocy potrzebującym. Akcję rozpoczynamy od poniedziałku. chętnych prosimy o kontakt z bratem Andrzejem Trzoskiem pod. nr tel. 601-999-311

Zacni Bracia

 informację, że zgodnie z zaleceniami Rady Najwyższej i Rady Stanowej Rycerzy Kolumba (informacja na WhatsApp WR i 14004) ceremonia przyjęcia Kandydatów do rycerstwa wyznaczona na niedzielę 15 marca odbędzie się w systemie uproszczonym w  ograniczonym  składzie bez udziału zespołu inicajacyjnego.  W związku z powyższym bardzo dziękuję za Waszą gotowość do jej przeprowadzenia .
Inicjację w ograniczonym składzie w Chlewiskach dla 3 kandydatów  przeprowadzą w dniu 14.03.2020r. (sobota) brat Andrzej Trzosek i brat Jan Malik. Natomiast w niedzielę 15 marca ceremonię z udziałem 1 kandydata przeprowadzi brat  Marek Tyka i brat Andrzej Trzosek.
Vivat Jezus! 
 
 
 
 
 
 

 

                                                        Zacni  Bracia !

Informuję, że z uwagi  na aktualne rekomendacje dotyczące sytuacji epidemiologicznej , wydarzenia planowane do Świąt Wielkanocnych przez Radę Stanową tj.

 

-Stopień Formacji Rycerski w Gdańsku

-Stopień Patriotyczny w Toruniu 

-Spotkanie w Przysieku 

-Spotkanie w Sokrzeszycach 

-Stopień Patriotyczny w Rzeszowie 

 

zostaną przeniesione na inny termin.

 

Ponadto informuję, że po rozmowie z Marszałkiem Korpusu Stopnia Patriotycznego, zaplanowana na sobotę (14.03.2020r.) uroczystość na Świętym Krzyżu również nie odbędzie się w tym terminie. 
 
 

Jednocześnie zachęcam do modlitwy i codziennego uczestnictwa we Mszach Świętych we własnych parafiach. 

Vivat Jezus !

Krzysztof Zuba 

 Sekretarz Stanowy Rycerzy Rycerzy  Kolumba w Polsce.                   

                                                              

Zacni Bracia !

 Z uwagi na zagrożenie epidemią koronawirusa 

Zimowy Sezon Siatkarski  zostaje zawieszony. 

O ewentualnych zmianach będziemy informować.

 

 

Zacni Bracia

Zachęcamy do lektury nowego  wydania  biuletynu „ZBROJA”, który  jak zwykle znajdziemy w w dziale po lewej stronie naszej witryny.


Copyright © 2019 Rycerze Kolumba 14004 Radom.