Męski Różaniec sierpień 2022

MĘSKI RÓŻANIEC SIERPIEŃ

 
Pierwszego października pod hasłem “Odmawiajcie Różaniec, aby wymodlić pokój dla świata” odbyła się XV Pielgrzymka Rodziny Różańcowej Diecezji Radomskiej. W pielgrzymce wzięli udział również Rycerze Kolumba z Pionek, Góry Puławskiej, Kozienic, Starachowic i Radomia. Działania Rycerskie koordynował Brat Jacek Bartosiewicz. Andrzej Anasiak wygłosił konferencję o cudach dokonujących się za wstawiennictwem Błogosławionego Ks. Michaela McGivney’a. Celebrowaną w południe przez Ordynariusza Diecezji Radomskiej Ks. Biskupa Marka Solarczyka, Mszę Świętą uświetnił korpus reprezentacyjny Rycerzy pod dowództwem Marszałka Ryszarda Nosowicza. Po Mszy Św. zebrani wysłuchali koncertu Marii Tabachuk solistki Wołyńskiego Chóru Narodowego Ukrainy. 
 

Z Braterskim Pozdrowieniem 

Vivat Jezus !

Marek Tyka