Uroczystość Wprowadzenia na Urząd nowych Funkcjonariuszy

Uroczystość Wprowadzenia na Urząd Nowych Funkcjonariuszy Rady 14004

W poniedziałek 6 lipca 2020 r. w czasie  Mszy św. o godz. 18.30 bracia Rycerze Kolumba z rady 14004 z Radomia wraz z rodzinami modlili się w intencji braci Oficerów . Wspólnie w modlitwie dziękowali  za miniony rok bratni powierzając  Bogu braci Funkcjonariuszy , którym   Rada powierzyła  w roku bratnim 2020/2021  kierowanie jej działaniem. Po Mszy Św. w ceremonii mianowania Oficerów zostały wręczone insygnia poszczególnym funkcjonariuszom rady. Ceremonię wprowadzenia na urząd Funkcjonariuszy rady przeprowadził Delegat Rejonowy brat Andrzej Trzosek. Ksiądz Wiesław Lenartowicz – Kapelan Rady poświęcił Insygnia Oficerskie i pobłogosławił funkcjonariuszom na ich pracę w rozpoczętym roku bratnim.

 Na ręce funkcjonariuszy ustępujących z urzędu, Wielki Rycerz Rady 14004, brat Marek Tyka złożył podziękowania w formie dyplomów a także drobne upominki.

W ceremonii wzięły udział także małżonki braci Oficerów . W dowód naszego szacunku i w podziękowaniu za ich wsparcie małżonki zostały obdarowane przez braci symboliczną różą.

 

Z  braterskim pozdrowieniem

Vivat Jezus !

Funkcjonariusze rady 14004