Odpust z udziałem Rycerzy

ODPUST Z UDZIAŁEM RYCERZY

W dniu 26.08.2020r  w parafii na  Kapturze odbyły się uroczystości Odpustu Matki Bożej Częstochowskiej, patronki rady 14004 Rycerzy Kolumba w Radomiu działającej przy tej parafii. Bracia wzięli czynny udział w uroczystościach czytając na każdej mszy świętej. W czasie  Sumy Odpustowej o godz. 18.00 licznie zaznaczyli swoją obecność  wchodząc procesyjnie do świątyni uroczystym szpalerem , oraz wystawiając Poczet Sztandarowy. Mszy św. przewodniczył i wygłosił homilię Ks. dr. Jarosław Szymczak z Instytutu Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, znany duszpasterz rodzin zwany „ratownikiem małżeństw”.

 

Z Braterskim Pozdrowieniem

Vivat Jezus !

Andrzej Kacak