Święto Niepodległości 2019

Święto Niepodległości

Rycerze Kolumba z radomskich rad wzięli czynny udział w uroczystościach obchodu 101 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę . Bracia rycerze znacząco podkreślili swoją obecność w podczas uroczystej mszy świętej odprawionej w radomskiej Katedrze wystawiając poczet sztandarowy a także występując w szarfach rycerskich. Eucharystię sprawował  bp. Henryk Tomasik-

Panu Bogu dziękujemy za odwagę bohaterów naszej niepodległości i prosimy o wieczną nagrodę dla nich za poniesione cierpienia” – powiedział w homilii ordynariusz.

 Po mszy świętej bracia w kolumnie wraz z innymi pocztami innych ugrupowań, żołnierzami, kombatantami, przedstawicielami władz oraz rzeszą wiernych  przemaszerowali do Rynku pod Pomnik Czynu Legionów gdzie miały miejsce dalsze uroczystości.

Z Braterskim Pozdrowieniem

Vivat Jezus !

Andrzej Kacak